Bli kjent med fantastiske Gauldalen og Trøndelag:

Trøndelag og Gauldalen er et område rik på historie, natur, kultur og ikke minst vennlige trøndere.

Gauldalen i Sør-Trøndelag er et av de lengste dalførene i Norge. Dalen følger elva Gaula som kommer fra vannet Gaulhåen i fjellet mellom Ålen og Tydalen, ikke langt fra Kjøli gruve og Stugudalen. Fra sitt utspring i fjellet og til den renner ut i havet ved Gaulosen er Gaula 145 km lang. Tar man med alle sideelvene så har Gaula en lakseførende strekning på tilsammen ca 200 km.

Gaula er fremdeles kjent som ei flomelv der vannføringen går fort opp og ned på grunn av liten andel innsjø i nedslagsfeltet. For å redusere skadeomfanget på bebyggelse og dyrket jord i forbindelse med flom, er det bygd nærmere 7 mil med elveforbygning langs Gaula. Elvebunnen i Gaula er dekket av et lag med stein/grus og blir på grunn av de store svingningene i vannføring karakterisert som en effektiv masseførende elv. I løpet av perioden 1950 til 1985 ble det tatt ut 4 mill. m3 grus fra elvebunnen i Gaula mellom Gaulosen og Kotsøy. På grunn av uheldige konsekvenser som følge av grusuttaket, ble det under utarbeidelse av flerbruksplanen for Gaula innført uttaksstopp for grus nedenfor Gaulfossen. I 1986 vedtok Stortinget at Gaula skulle vernes mot vassdragsreguleringer. Et av argumentene bak denne viktige beslutningen var hensynet til Gaulas store laks- og sjøørretstamme.

 

Severdigheter og nyttig info:

Støren anbefaler vi alle våre gjester til å besøke:

Gaula Natursenter som ligger på Støren kun 12 km sør for Horgøien, kjøretur på ca 15 min. Her kan du se "live" fra lakseoppgangen i elva, overføring på tv-skjerm fra en av kulpene utenfor. På Natursenteret finnes en flott utstilling om livet i og langs Gaula. Her finner du også Børs Basar som selger husflid og håndverk fra dalen, samt det fiskeutstyret du trenger for en vellykket fisketur i Gaula. Her kan du også desinfiserer ditt fiskeutstyr. Turistinfo og brosjyrer over hva dalen har å tilby. Gå også inn på www.gaula.no for mere info hva natursenteret har å by på.

Prestteigen: Gaula Natursenter, sportsbutikk, blomster, gavebutikk, konditori og kro med bl.a varmmat-buffe med tradisjonsmat.

Ellers finner du Vinmonopol, apotek og blomsterbutikk midt i Støren sentrum.

Gaula Røkeri:  ny driver og ny adresse. Røyker og graver laks. Adresse: Strinde (mellom Støren og            

                    Soknedal) Tlf: 92 41 45 14. Røkeprosessen tar 4 dager. Sender røkelaks innenlands.

                    Har samarbeid med Gaula Natursenter og campingplass på Støren, daglig hentetjeneste,

                    slik at du kan levere inn laksen der.

                      

Storlykkja gård: Økologisk småbruk som ligger like sør for Støren. Opplevelser med gårdens dyr og egen gårdsbutikk med lokalt håndtverk, kunst og antikk. Aktivt gårdsdrift med mange slags husdyr; ponnier og hester, sauer, katter, kaniner, høns, påfulger og brevduer. Mulighet for ridetimer.

Budalen: sør for Støren, flott seterdal med særegen natur, Museumseter i første del av seterdalen selger          kaffe og mat. En tur innover den vakre dalen kan abslutt anbefales.

Hovin Ligger like sør for Horgøien, ca 5 min kjøretur, her finner du:

      Horg Bygdatun, se www.melhuskulturen.no/article.php?id=969 

Et gammelt småbruk, mange mindre bygninger og et forsamlingslokale. stor samling av gjenstander og redskaper, skomakerverksted,    urmakerverksted og smie. En egen setervoll med bu, fjøs og løe. Ca 5 km lang kultursti med både kultur og naturminner, helleristningsfelt og en høvdingegrav, et gammelt sagbruk og en husmannsplass, konglomeratvegg og isskuringsstriper. Rasteplass med bord, benker og bålplass. En egen barnekultursti med masse aktivitetstilbud, lekeplass, eventyrbru mm.
Åpningstider:
Alle virkedager mandag - fredag kl 10:00-14:00
Søndager f.o.m juni t.o.m august kl 12:00-16:00
Omvisning:
Hverdager kl 09:00-15:00
Søndag kl 12:00-16:00
Salg av kaffe, vafler og forfriskninger.

Gaulfossen:                                                                                                                                                                      Kjent vandringshinder for laks, hinderet er avhengig av vannføring og vanntemperatur. Dersom laksen ikke "går" Gaulfossen, ser en vanligvis laks som hopper hele tiden. Merket sti fra parkeringsplass ved Gaulfossbrua.

Gamle Hovin: gammelt butikklokale/landhandel med kafe på sommeren. Forsett sørover forbi nåværende COOP.

 

Lundamo:    Coop Marked, dagligvare med ferskdisk og salatbar.

                                          Åpen: Ma - Fr 8:00 - 22:00 , Lø 9:00 - 20:00

                    Statoil bensinstasjon, endel dagligvarer, gass, åpen hele døgnet.

                    Lundamo pizza og grillrestaurant, bestilling tlf 72876633

                    Bomvei til Håen/Samsjøen/Reinsfjellet, fører deg inn til høyfjellet med fine naturopplevelser.  

                                                                                     Ørretvann.

                    Storvatnet, badeplass 10 min kjøring fra Horgøien. Ta av E6 til Lyngen, ca 3 km.                    

Ler:             Coop Prix, dagligvare som også er åpen på søndager (10.00-22.00).

Kvål:          Eidsmo slakteri, lokalt spekematutsalg

Melhus:     Melhustorget: Vinmonopol, apotek, sportsbutikk, dagligvarebutikk bl.a med ferskvaredisk. 

Øysand:    Øysand Camping: kan leie båt med motor, sjøfiske. Fin badestrand, kiosk. 

Tiller:         City Syd og flere andre store kjøpesenter. Kjøretid fra Horgøien ca 20-30 min.

Trondheim: Bussholdeplass på E6 rett ved Horg Kirke (200 m fra Horgøien), for rutetider se atb.no

Er norges tredje største by, ligger kun 30 minutters kjøretur fra Horgøien. Du kan reise dit enten med egen bil eller du kan ta rutebuss som har stoppested på E6 like ved Horgøien. Trondheim by er mer enn tusen år gammel, med Nidarosdomen er dette Norges nasjonale pilegrimsby. Og i Trondheim spaserer du bokstavelig i historien.

Teknologihovedstaden

Trondheim blir ofte kalt Norges Teknologihovedstad. NTNU, Norges Naturvitenskapelige Universitet og forskningsstiftelsen SINTEF fortjener den største æren for dette. NTNU har et nasjonalt ansvar for utdanning og forskning innenfor teknologi.

80% av landets sivilingeniører er utdannet her og mange tidligere NTNU-studenter har idag viktige stillinger innenfor business og industri. NTNU har ekstra fokus på områder hvor norsk teknologisk kompetansenivå ligger helt på høyde med eller i front av de beste internasjonale standarder. Dette gjelder blant annet energi og miljø, medisin, marin og maritim forskning og utvikling samt informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

Shopping

Trondheim er, som den største byen i regionen, et naturlig handelssentrum. Her finnes alt fra små spesielle nisjebutikker til mange store varehus og shoppingsentre. For å lese mere om Trondheim og de severdigheter som finnes trykk her